?>

حامد سعیدی

حامد سعیدی

مدیر شرکت

مهناز انصاری

مهناز انصاری

مدیر فروش

پارسا فرهمند

پارسا فرهمند

مدیر تبلیغات

السا راد

السا راد

سئو کار

بابک ناصری

بابک ناصری

بخش پشتیبانی

روژان فرهادی

روژان فرهادی

منشی شرکت

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS